Plečnik's memorial

The legacy of Jože Plečnik, the greatest Slovenian master of architecture.

  • načrt Jožeta Plečnika
  • delo kiparja Vladimirja Stovička
  • pod spomenikom sta skrita dva zapisa
  • stoji na trgu v Radečah
  • v spomin 101 padlim borcem v narodnoosvobodilnem boju

Plečnikov spomenik NOB so Radečani postavili po načrtu arhitekta Jožeta Plečnika. Bronasti portreti in plamenica so delo kiparja Vladimirja Stovička.

Spomenik, ki je bil odkrit 9. novembra 1952 ima nase vklesane verze iz različnih Kajuhovih pesmi.

Plečnikov spomenik NOB priča o pomembnosti udeležbe Radečanov v narodnoosvobodilnem boju in tiho opominja na pravo vrednost miru ter svobode.

Ali veste...

... da sta pod Plečnikovim spomenikom NOB skrita dva zapisa?

Temelji Plečnikovega spomenika NOB skrivajo dva zapisa. Prvi je zapis v počastitev in zahvalo 101 padlim borcem in talcem občine Radeče iz leta 1952. K temeljem je bil položen ob postavitvi spomenika, našli pa so ga leta 1994 ob prestavitvi spomenika. Takrat je bil temeljem spomenika dodan še drugi zapis, saj je bil spomenik prestavljen za 4 m od prvotne lokacije na trgu v Radečah – kar navaja drugi zapis.

... da je Plečnik za Radeče imel še druge načrte?

Narisal je še načrt za izgradnjo spomenika Očetu Radeč. Zapisi o tem, kdo naj bi »Oče Radeč« bil, žal ne obstajajo. Tudi naročnik načrta je neznan. Prav tako je Plečnik leta 1939 narisal tudi načrt preureditve Marijinega dvora na Hotemežu (graščina Dvor), ki je bil takrat v lasti sester usmiljenk, a ostalo je le pri načrtih.

Information

KTRC Radeče

Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

03 56 87 941
info@ktrc.si